Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies wyjaśnia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookies w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Jadłonomia, a także w związku z kontaktem z nami. Polityka Prywatności i Cookies zawiera m.in. informacje o tym, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, z jakich plików cookies korzystamy, a także, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i w jaki sposób możesz się z nami skontaktować.

Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub budziło Twoje wątpliwości, skontaktuj się z julia@jadlonomia.com.

I. Słowniczek – podstawowe pojęcia.

Administrator danych osobowych – Marta Dymek – Boniecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Dymek – Boniecka, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 64, lok. 12, 50-231 Wrocław, posiadająca NIP: 8942969260 i REGON: 022324205; email kontaktowy: julia@jadlonomia.com.

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat np. imię, nazwisko,
e-mail, numer telefonu itp.

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to
np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie wiadomości czy usuwanie danych.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Administratora danych osobowych dostępna pod adresem internetowym: www.jadlonomia.com oraz na podstronach. 

II. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • kiedy kontaktujesz się z nami, 
 • gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w tym zostawiasz komentarze w ramach Serwisu.

Zakres danych, jakie przetwarzamy zależy od tego, jakie informacje nam podasz, od wybranej przez Ciebie formy kontaktu z nami oraz od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją i  czy wyrazisz zgodę na korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii. 

Są to w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail;
 • treść naszej korespondencji i pozostawionych przez Ciebie komentarzy;
 • ewentualne dane zebrane w związku z korzystaniem z plików cookies. 

Powyższe informacje pozyskujemy więc bezpośrednio od Ciebie.

W przypadku korzystania z maili, kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem mediów społecznościowych będziemy przetwarzać dane identyfikujące Cię (odpowiednio np. numer telefonu, adres e-mail, nr IP, media społecznościowe służące do nawiązania kontaktu), 

metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu, czas trwania rozmowy) oraz treść naszej komunikacji (np. treść maila, zapis rozmowy telefonicznej jeśli zostaniesz o tym uprzednio poinformowany). Powyższe informacje przetwarzamy w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zapytania, usprawniania naszej komunikacji i poprawy jakości obsługi użytkowników. 

Podstawą prawną dla tych działań będzie nasz „prawnie uzasadniony interes” jako administratora (wynika z celów wskazanych powyżej; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odwiedzając naszą stronę internetową, możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z technologii cookies, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony, jak również na analizowanie informacji o tym, jak korzystasz z tej strony – przykładowo informacje o wartości ustawionego przez Ciebie sortowania lub sposobie wyświetlania przepisów. Dane te przetwarzamy w celu poprawy jakości naszej strony, dopasowania treści do zainteresowań odwiedzających, ciągłego ulepszania jej działania. 

Podstawą prawną dla korzystania z cookies i podobnych technologii jest Twoja zgoda, z wyjątkiem przypadków, gdy ich wykorzystanie jest niezbędne dla funkcjonowania naszej strony www (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie), kiedy to bazujemy na przepisie prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego) oraz odpowiednio naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne np. do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie/ prowadzenia korespondencji albo w celu umożliwienia Ci komentowania treści dostępnych w Serwisie. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

III. Czym są pliki „cookies” i inne podobne technologie? W jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy?

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego urządzenia (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, których możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej mamy możliwość gromadzenia danych dotyczących nazwy domeny dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, danych identyfikacyjnych osoby pozostawiającej komentarz w Serwisie, informacji o wartości ustawionego przez Ciebie sortowania lub sposobie wyświetlania przepisów, informacji dotyczących źródła ruchu (sposobu, w jaki użytkownik trafił do Serwisu), liczby i czasu poprzednich wizyt, czasu rozpoczęcia i zakończenia sesji. 

Zapewniamy, że wszystkie otrzymywane w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane jedynie w celach wskazanych w tej polityce i w żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystywane w ramach Serwisu:

Rodzaj

Opis

Czas wygaśnięcia

comment_author_{HASH}

Ułatwiają korzystanie z funkcji komentowania – pozostawiając kolejny komentarz, użytkownik nie musi za każdym razem powtarzać swoich danych. 

Poniżej 1 roku

comment_author_email_{HASH}

comment_author_url_{HASH}

sort

Przechowuje wartość ustawionego przez użytkownika sortowania. 

10 lat

view

Przechowuje wybrany sposób wyświetlania listy przepisów.

10 lat 

Google Analytics (__utma)

Identyfikuje użytkowników i sesje. 

2 lata

Google Analytics (__utmt)

Ogranicza liczbę wysyłanych żądań w przypadku wzmożonego ruchu.

10 minut

Google Analytics (__utmb)

Identyfikuje nowe sesje/ wizyty. 

30 minut

Google Analytics (__utmz)

Przechowuje informacje o źródle ruchu tj. o sposobie, w jaki użytkownik trafił na stronę internetową. 

6 miesięcy

Google Analytics (__utmv)

Służy do przechowywania danych zmiennych dotyczących ruchu użytkownika na stronie. 

2 lata

__cfduid

Umożliwia wykrywanie złośliwego oprogramowania i ogranicza blokowanie użytkowników.  

Od 24 godzin do 7 dni 

IV. Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Co do zasady, dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu, dla którego były przetwarzane.

Dane gromadzone wyłącznie w związku z bieżącym kontaktem przechowujemy, w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres od kilku tygodni (niektóre cookies) do maksymalnie 2 lat (bardziej szczegółowe zapytania i konwersacje, mogące mieć znaczenie dla naszego kontaktu w przyszłości). Dane gromadzone w związku z komentowaniem przepisów dostępnych w Serwisie przetwarzane są maksymalnie do momentu aż zdecydujesz się na usunięcie opublikowanego przez siebie komentarza. 

Dane gromadzone w związku z  korzystaniem przez nas z plików cookies przechowywane są maksymalnie przez okresy wskazane w powyższej tabeli. 

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody przetwarzamy do ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona.

Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

V. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:

 • nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy są zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których dane te zostały zebrane;
 • podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług, na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak dostawcy usług IT lub narzędzi służących do nawiązywania kontaktu, dostawcy usług prawnych i doradczych.

Wszystkie te osoby mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania określonych działań.

Czasami, niektóre z podmiotów dostarczających nam rozwiązania mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku transferu danych poza EOG stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa – aby Twoje dane były bezpieczne – w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej, z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń. Możesz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa poza EOG, kontaktując się z nami na adres e-mail: julia@jadlonomia.com.

Możemy być także zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

VI. Jakie masz uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Dla sprawnego realizowania Twoich praw, wszelkie żądania prosimy kierować na adres e-mail julia@jadlonomia.com, wpisując w tytule „Żądanie RODO”, a w treści precyzując, z którego prawa chcesz skorzystać (przyspieszy to realizację Twojego uprawnienia, ale zapytania możesz składać także w innej formie, w tym na piśmie). Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Dostęp do danych osobowych – zawsze możesz zwrócić się do nas, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym:
  1. czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
  2. w jakim celu;
  3. jakie kategorie danych przetwarzamy;
  4. kto jest ich odbiorcą;
  5. w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  6. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

  Możesz także uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na Twój temat dane (kopia danych).

 2. Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.
 3. Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
  3. wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   w celach marketingowych;
  5. przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
  6. z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.
 5. Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać, abyśmy ograniczyli nasze działania w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są to przypadki, gdy:
  1. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne
   z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
  3. nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.
 6. Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 7. Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie; 
  2. gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

  Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. 

 8. Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi znajdziesz pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do kontaktu julia@jadlonomia.com.

Wszystkie ciastka na tej stronie są zupełnie wegańskie!

Jadłonomia dba o Twoje dane i wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej (cookies techniczne). Dodatkowo prosimy Cię o zgodę na używanie cookies dla personalizacji treści i doskonalenia Jadlonomii (cookies analityczne). Więcej na ten temat możesz przeczytać w Polityce prywatności i cookies.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki, ale wyłączenie cookies technicznych może skutkować niepoprawnym funkcjonowaniem naszej strony.